CHỌN CỔ – GỬI TIỀN

Trong 1 thương vụ đầu cơ thành công, có 3 nhân tố Hoàng và các bạn cần quan tâm. (1) Lựa chọn cổ phiếu, (2) Chọn điểm ra – vào, (3) Cách đi tiền. Trong bài viết này, Hoàng sẽ đề cấp đến nhân tố số (1) Lựa chọn cổ phiếu. Thứ nhất, về mặt cơ bản. Trên sàn có […]

Read more