$$TIỀN MẶT$$

Một nhà đầu cơ thành công phải luôn có tiền mặt dự trữ cũng như một vị tướng tài cần có quân đội dự bị để huy động vào những lúc thích hợp. Bạn luôn luôn có được cơ hội trong thị trường cổ phiếu và nếu bạn bỏ lỡ một cơ hội tốt, hãy chờ đợi một thời gian […]

Read more