9 tháng, Vietcombank đạt hơn 7.900 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, nợ xấu giảm còn 1,15%

So với mục tiêu tổng lợi nhuận trước thuế Vietcombank đề ra cho năm 2017 là 9.200 tỷ đồng, ngân hàng đã hoàn thành được 86%.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank – mã: VCB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2017.

Trong quý III/2017, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 5.248 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Các hoạt động kinh doanh khác hầu hết đều mang lại kết quả lãi tốt hơn cùng kỳ.

Chi phí trong kỳ tăng 24% lên 3.104 tỷ đồng, trong khi đó chi phí dự phòng dường như không đổi.

Kết thúc quý III, Vietcombank đạt 2.679 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 31% so với quý III năm 2016.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của ngân hàng Vietcombank đạt 16.160 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 7.934 tỷ đồng, tăng 25% và sau thuế đạt 6.379 tỷ đồng. So với mục tiêu tổng lợi nhuận trước thuế đề ra cho năm 2017 là 9.200 tỷ đồng, ngân hàng đã hoàn thành được 86%.

Tính đến hết tháng 9/2017, tổng tài sản của Vietcombank đạt 898 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm đầu năm.

Cho vay khách hàng đạt 536 nghìn tỷ đồng, tăng 16%. Tiền gửi của khách hàng đạt 688 nghìn tỷ đồng, tăng 16,6%.

Tổng số nợ xấu của ngân hàng là 6.182 tỷ đồng, giảm 10,8% so với thời điểm cuối năm trước. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,15%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *