HPG _ Khẳng định ngôi vương

Chúng tôi khẳng định dư địa tăng của HPG còn rất lớn, với mức giá đóng cửa ở mức 34.25 trong phiên ngày hôm nay (29/08/2017). Giá thép xây dựng của HPG tăng mạnh 13,4% trong thời gian gần đây, bên cạnh đó sản lượng tiêu thụ thép xây dựng có mức tăng trưởng ấn tượng. Những đối tác của […]

Read more