KHÁCH HÀNG


Để giúp khách hàng hiểu rõ về công việc mà chúng tôi đang làm, cùng nhau hợp tác và song hành trên chặng đường dài, chúng tôi đề ra những nguyên tắc:

Khách hàng là đối tác, những người đồng hành dài hạn cùng chúng tôi trong suốt quá trình đầu tư: Với chúng tôi, quý khách hàng là tâm điểm mà chúng tôi hướng đến khi xây dựng hệ thống. Mục địch chính là mang lại hiệu quả tối ưu, và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của quý khách hàng. Khi quý khách hàng đã tin tưởng, giao phó một tài sản nhất định cho chúng tôi, cũng đồng nghĩa rằng trách nhiệm của chúng tôi quản trị tài sản đó và làm cho tài sản sinh sôi – nảy nở.

Nguyên tắc xuyên suốt quá trình hoạt động của chúng tôi là bảo vệ tài sản của đối tác an toàn nhất, tìm kiếm cơ hội sinh lợi nhuận tốt nhất. Chúng tôi luôn coi tài sản của đối tác giao phó là thước đo giá trị uy tín của mình. Vì vậy, chúng tôi không ngừng nghiên cứu, tìm kiếm các doanh nghiệp có giá trị cốt lõi và nội lực tăng trưởng tốt, đáp ứng được các tiêu chí trong hệ thống giao dịch của chúng tôi.

Quá trình giải ngân vào 1 thương vụ sẽ trải qua nhiều cung bậc (giữa lòng tham và sợ hãi), vì vậy chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành và kiên nhẫn của quý khách hàng. Đôi khi vì quá tập trung vấn đề chuyên môn chúng tôi không tương tác với quý khách hàng được thường xuyên, lúc đó chúng tôi mong nhận được sự cảm thông từ quý khách hàng.

Cuối cùng chúng tôi nhấn mạnh lại nguyên tắc hợp tác WIN – WIN, chúng tôi chỉ tồn tại được khi lợi ích của cả 2 bên được đảm bảo.