Lợi nhuận Vietcombank cao nhất lịch sử, tăng trưởng 33% trong năm 2017

Vietcombank ghi nhận lãi 17.206 tỷ đồng trước trích lập dự phòng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước và vượt 11% kế hoạch năm.

Sáng 12/01, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã tổ chức truyền hình trực tiếp hội nghị triển khai Nhiệm vụ kinh doanh năm 2018.

Bác cáo kết quả 2017, Vietcombank cho biết, đến cuối năm, huy động vốn của ngân hàng đạt 889.724 tỷ đồng, tăng 38,7% so với năm 2016, vượt 17% kế hoạch năm.

Tốc độ tăng trưởng huy động vốn bán buôn và bán lẻ lần lượt là 19,6% và 21,9%. Huy động vốn từ khối FDI đạt 72.380 tỷ đồng, tăng 28,1% so với 2016, thực hiện 113,3% kế hoạch 2017.

Trong tổng nguồn vốn, huy động vốn không kỳ hạn thị trường I tăng 27,2% so với 2016 (chiếm tỷ trọng 29,4% vốn huy động). Huy động vốn ngoại tệ đạt gần 6 tỷ USD, tăng 17,6% so với 2016, chiếm tỷ trọng 18,2%, đạt 109,7% kế hoạch 2017.

Dư nợ tín dụng đạt 553.053 tỷ đồng, tăng 17,2% so với 2016. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo đúng định hướng gia tăng tỷ trọng tín dụng bán lẻ và giảm dần tín dụng bán buôn. Tỷ trọng tín dụng bán buôn/bán lẻ tương ứng là 59,2%/40,8%; trong khi 2016 cơ cấu là 66,9%/33,1%.

Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn được cơ cấu theo hướng mở rộng tỷ trọng tín dụng ngắn hạn và tiếp tục kiểm soát tỷ trọng tín dụng trung dài hạn dưới mức 46%. Dư nợ cho vay khách hàng FDI đạt 39.692 tỷ đồng, tăng 27% so với 2016, thực hiện 90,7% kế hoạch 2017.

Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,11%, giảm 0,35 điểm phần trăm so với cuối năm 2016. Ngân hàng dành hơn 6.187 tỷ đồng để dự phòng rủi ro.

Về hoạt động dịch vụ, doanh số mua bán ngoại tệ (không bao gồm giao dịch liên ngân hàng) đạt 45,1 tỷ USD, tăng 27,2% so cùng kỳ, thực hiện 120,3% kế hoạch 2017. Dịch vụ chuyển tiền kiều hối đạt 1,9 tỷ USD, tăng 14,9% so cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế trước dự phòng rủi ro của ngân hàng ghi nhận 17.206 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ 2016 và đạt 111% kế hoạch 2017.

Sau khi trừ dự phòng, lợi nhuận trước thuế đạt kỷ lục với 11.018 tỷ đồng, tăng 32,9% so với năm 2016, vượt 16% kế hoạch. Tỷ lệ NIM đạt 2,47%; tỷ trọng thu ngoài lãi/tổng thu nhập đạt 25,2%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCB hiện có giá 58.600 đồng, tương đương vốn hóa thị trường 210.829 tỷ đồng, đứng đầu ngành ngân hàng.

(nguồn: NDH.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *