THỊ TRƯỜNG 24h [23.11.2018]

Chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy cơ hội và dấu hiệu để tái tham gia lại thị trường giai đoạn hiện tại, và giữ quan điểm đứng ngoài diễn biến thị trường. Biểu đồ VNindex Sau khi thị trường test lại đáy cũ thiết lập trong tuần thứ 2 của tháng 7, thị trường đã có những phiên hồi sau […]

Read more

THỊ TRƯỜNG 24h [16.11.2018]

Diễn biến thị trường không có sự đột biến nào so với quan điểm bản tin trước của chúng tôi http://f319.com/threads/thi-truong-24h-07-11-2018.1228403/ Hầu hết các cổ phiếu vốn hóa lớn tác động mạnh đến chỉ số đang vận động ở vùng đáy trước đó mà chúng thiết lập, với thanh khoản thấp.  Điểm sáng trong thời gian này của thi trường […]

Read more

DẤU HIỆU XÁC NHẬN ĐÁY VÀ THỜI ĐIỂM THAM GIA THỊ TRƯỜNG

Sau khi đã nhận ra một giai đoạn suy thoái và bán ra toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ, nhà đầu tư phải đứng ngoài cuộc chơi trong bao lâu??? Theo nghiên cứu của CHUNGKHOANVIETNAM thì ở Việt Nam giai đoạn suy thoái của thị trường thông thường kéo dài từ 3 đến 7 tháng. Chính vì vậy […]

Read more

THỊ TRƯỜNG 24h [02.11.2018]

Tiếp nối bản tin trước chúng tôi có đề cập đến 2 vân đề chính (1) là ĐIỂM CÂN BẰNG, và (2) sự quyết định của DÒNG TIỀN LỚN.   Biểu đồ Vnindex [02.11.2018] Với vấn đề (1) ĐIỂM CÂN BẰNG của thị trường được thể hiện qua thanh khoản trong giai đoạn này. Thanh khoản thấp, nó cho thấy […]

Read more

THỊ TRƯỜNG 24h [26.10.2018]

Tâm lý thị trường vẫn chi phối là sự THẬN TRỌNG, điều đó đươc thể hiện qua lực BÁN vẫn chiếm ưu thế (đặc biệt là không có sự tham gia tích cực của dòng tiền lớn), điều này cho thấy lực hỗ trợ của thị trường là yếu. Hầu hết các cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao tác động […]

Read more

CUNG BẬC TÂM LÝ TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Những yếu tố tâm lý trong tâm trí cũng như ảnh hưởng của nó đến hành động  của những nhà đầu tư khác cũng sẽ xảy ra đối với bạn. Những yếu tố này khiến cho nhà đầu tư làm ngược lại điều cần phải làm. Để tự bảo vệ mình, bạn phải bỏ thời gian và công sức để tìm hiểu tâm […]

Read more
1 2 3 4 5 7