THỊ TRƯỜNG 24h [07.11.2018]

Tâm lý và hành vi của thị trường vẫn không có sự vận động nào đáng chú ý. Tính đến thời điểm này (07/11) BCTC quý 3 của hầu hết các doanh nghiệp đã công bố với tăng trưởng LNST đạt gần 24% so với cùng kỳ năm 2017. Gần như những thông tin tích cực trong kỳ báo cáo … Đọc tiếp THỊ TRƯỜNG 24h [07.11.2018]