THỊ TRƯỜNG 24h [26.10.2018]

Tâm lý thị trường vẫn chi phối là sự THẬN TRỌNG, điều đó đươc thể hiện qua lực BÁN vẫn chiếm ưu thế (đặc biệt là không có sự tham gia tích cực của dòng tiền lớn), điều này cho thấy lực hỗ trợ của thị trường là yếu. Hầu hết các cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao tác động đến rổ chỉ số đều đang về vùng hỗ trợ trước đây mà chúng thiết lập quanh vùng 900 điểm của VNindex (ngoại trừ 1 số cp như NVL,BVH, GAS, BID..).

 

Biểu đồ VNindex

Hành vi thị trường, thanh khoản thị trường trong những phiên gần đây không cao, 1 phần vì lực BÁN đã yếu dần – ở chiều bên kia lực MUA cũng không mạnh mẽ, điều này cho thấy dòng tiền phần lớn đang đứng ngoài thị trường. Ở bản tin trước, chúng tôi có đề cập đến ĐIỂM CÂN BẰNG, điểm mà ở đó lực MUA – BÁN tiệm cận gần điểm chung, hình thành vùng giá mới, điều này được thể hiện rõ qua thanh khoản.

Về mặt lý thuyêt, thị trường đang là xu hướng XUỐNG, thị trường cần thời gian để thiết lập một mặt bằng giá mới trước khi nói về xu hướng mới được hình thành. Trong ngắn hạn, thị trường sẽ có nhịp hồi để lấp đi khoảng trống mà thị trường đã tạo ra trước đó (GAP nhịp trước đã lấp không thành công). Các yếu tố về VI MÔ trong thời gian này hầu như không có tác động nào đến thị trường, mà thay vào đó là tác động VĨ MÔ từ các diễn biến thị trường quốc tế. Về bản chất, thị trường được thiết lập bởi dòng tiền lớn (BBs) và dòng tiền tạo lập(MM). Nó sẽ TÁCH BIỆT, hay PHỤ THUỘC phần lớn là sự quyết định của dòng tiền này.

Chúc các nhà đầu tư thành công!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *